โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี
โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี

ผู้สนับสนุน

สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐาน

ผู้สนับสนุน


ท่านเคยรู้จัก Fine Bubble หรือไม่ ??? เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาค คืออะไร ???

กุญแจ สำคัญสำหรับการลดต้นทุนเพื่อกิจการของท่าน กำลังถูกไขใน... สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐานในประเทศไทย “การกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาค : การกำเนิดฟองอากาศและการประยุกต์ใช้"

ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารอำนวยการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ร่วมกับFBIA

ร่วมค้นหานวัตกรรมแห่งอนาคตนี้ได้ในงานสัมมนา (ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ซีพอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 02-6652533 อีเมล์ nopparat@c-point.co.jp

*หมาย เหตุ* เทคโนโลยี Fine Bubble นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม อาทิ การล้างทำความสะอาด การแพทย์ ยา การดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม การประมง การผลิตอาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น

ร่วมประชาสัมพันธ์โดย : AsiaAds.NET
 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • แค่คนข้างกาย - แนะนำเพลง
  แค่คนข้างกาย - แนะนำเพลง  497
  แนะนำเพลงใหม่
  แนะนำเพลงใหม่  3006
  แนะนำเพลงล่าสุดจาก HMS
  แนะนำเพลงล่าสุดจาก HMS "ชีวิตติด Social"  3909
  แนะนำเพลงจาก HMS
  แนะนำเพลงจาก HMS "ขอโทษ"  3933
  แนะนำเพลงจาก HMS
  แนะนำเพลงจาก HMS "ก็แค่นั้น"  3822